บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : การประกันคุณภาพ : การส่งเสริมการเกษตร
การส่งเสริมการเกษตร
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP (Good Agricultural Practice) บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ ได้กำหนดวิธีการจัดการให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร (From farm to table) เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี เชื้อโรคและศัตรูพืช เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
Good Agricultural Practice
บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด ได้ใช้หลักการดำเนินการ GAP มาใช้กับพืชทางการเกษตรทุกรายการที่ทำการส่งเสริมการปลูก โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมพันธุ์พืช การเตรียมพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการบันทึกผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์ผลและปรับปรุงการจัดการกับพืช
จึงมั่นใจได้ว่าผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการดูแลเอาใจใส่จากบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ สดสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด