บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  
สถานที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน 0-5337-2901-5
โทรสาร 0-5337-2908
ที่อยู่เว็บไซต์ http://www.princessfoods.co.th
ประเภทธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
สถานะทางกฎหมาย บริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัท (5) 971/2540
ทุนจดทะเบียน 60,500,000 บาท
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว 605,000 หุ้น
ราคาหุ้นที่กำหนดไว้ 100 บาทต่อหุ้น
จำนวนบริษัทย่อย ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น
สัญชาติไทย ร้อยละ 89
สัญชาติญี่ปุ่น ร้อยละ 11
จำนวนพนักงาน 500-550 คน
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด