บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
แผนผังเว็บไซต์ร่วมงานกับเราสำหรับบุคลากร  
Princess Foods Co.,Ltd
Princess Foods Co.,Ltd
สารจากคณะกรรมการบริษัท
วิสัยทัศน์
ประวัติองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการบริษัท
ธุรกิจของบริษัท
การวิจัยและพัฒนา
การประกันคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ประวัติองค์กร
เส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้าหลัก : เกี่ยวกับพีซีเอฟ : การประกันคุณภาพ : ระบบการสืบย้อนกลับ
ระบบการสืบย้อนกลับ
บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค เราจึงดำเนินธุรกิจในการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พืช การเตรียมพื้นที่ปลูก การคัดเลือกวัตถุดิบ การคัดเลือกผู้ผลิต กระบวนการผลิต การส่งมอบ และการตลาด
บริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด ให้ความสำคัญกับระบบการสืบย้อนกลับข้อมูลเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงประสิทธิภาพของการดำเนินการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัท ปริ๊นเซสฟูดส์ จำกัด ใช้ระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลคุณภาพได้ในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
Princess Foods Co.,Ltd - Thailand Frozen Foods, Thailand Frozen Vegetables,Thailand Frozen Fruits, Thailand Sweet Foods, Thailand Desserts, Thailand Frozen Food, Thailand Frozen Vegetable,Thailand Frozen Fruit, Thailand Sweet Food, Thailand Dessert, Thailand Cooking
หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   สินค้าและผลิตภัณฑ์   |   มาตรฐานสากล   |   เมนูพิเศษ   |   เยี่ยมชมบริษัท   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์   |   ถาม-ตอบ   |   ติดต่อเรา
Facebook Password Hack
(c) 2551 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด