Notice: Undefined variable: cont in /var/www/html/langTh/fa/artticle001.php on line 72

Notice: Undefined variable: cont in /var/www/html/langTh/fa/artticle001.php on line 74

Notice: Undefined variable: cont in /var/www/html/langTh/fa/artticle001.php on line 76

Notice: Undefined variable: cont in /var/www/html/langTh/fa/artticle001.php on line 78
5 อันดับความผิดพลาดในการบริหารเวลา

ตลอด 30 ปีในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารเวลา ผมสังเกตเห็นว่าหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ และอาจไม่ช่วยให้แต่ละวันได้ผลดีเท่าที่ควร การบริหารเวลาไม่จำเป็นต้องทำงานให้ "หนักขึ้น" แต่เป็นการทำงานให้ "ฉลาดขึ้น"

ในแต่ละวัน เราไม่จำเป็นต้องลงแรงให้มากเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ เช่นในกรณีของม้าแข่ง ม้าที่ชนะจะได้ 50,000 ดอลลาร์ ม้าที่เข้าอันดับสองจะได้ 25,000 ดอลลาร์ ม้าตัวแรกได้มากเป็นสองเท่าของม้าที่เข้าอันดับสองไม่ใช่เพราะมันวิ่งเร็วกว่า 2 เท่า แต่เป็นเพราะการแข่งขันใช้ "ปลายจมูก" ในการตัดสิน

กลับมามองที่ตัวเรา เราไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วขึ้น 2 เท่า เพื่อให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น เราต้องการแค่ "ปลายจมูก" ในแต่ละวันเป็นวันของเรา เราไม่สามารถทำงานทั้งหมดในโลกได้ ความท้าทายก็คือเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้อย่างไร

การบริหารเวลาของเราส่วนใหญ่จะเป็นการทำในสิ่งที่เราไม่ต้องทำ มากกว่าการทำในสิ่งที่เราต้องทำ ความผิดพลาดบางอย่างของเราอาจทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จเลย

ต่อไปนี้จะเป็น 5 อันดับของความผิดพลาดในการบริหารเวลา ที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานเท่าที่ควรในขณะที่เวลามีน้อย

1. ทำงานโดยไม่วางแผน เรามักจะเริ่มทำงานโดยการบอกเสียงดัง แล้วเก็บงานนั้นไว้ จากนั้นไปทำงานที่คนอื่นขอเข้ามาเช่นเดียวกับหางสุนัขที่แกว่งไปมา ถ้าขาดภาวะผู้นำในการบริหารเวลาของชีวิต คน ๆ นั้นจะปล่อยเวลาให้เสียไป มันไม่ได้หมายถึงคนอื่นเป็นคนไม่ดี แต่คนอื่นจะเอาเวลาของคุณไปถ้าคุณยอม คุณอาจทำงานหนัก แต่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำได้เต็มที่ การบริหารเวลาไม่ได้เป็นการทำให้ความผิดพลาดเกิดเร็วขึ้น แต่เป็นการทำให้เราทำอะไรได้เร็วขึ้น การบริหารเวลาจึงเป็นการทำในสิ่งที่ควรทำ

2. ไม่มีสมดุลในชีวิต ชีวิตของเราประกอบด้วยสุขภาพ, ครอบครัว, เงิน, สมอง, สังคม, อาชีพ, จิตวิญญาณ เราไม่สามารถใช้เวลาทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้งวันหรือเท่า ๆ กัน แต่ในระยะยาว เราใช้เวลาเพื่อทำให้เกิดคุณภาพและปริมาณในแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ ชีวิตเราก็จะสมดุล ถ้าเราลืมส่วนหนึ่งส่วนใดไป เราจะประสบความสำเร็จได้ยาก เหมือนกับโต๊ะ ถ้าขาโต๊ะขาดไปข้างหนึ่ง โต๊ะตัวนั้นก็จะวางได้อย่างลำบาก, ถ้าเราไม่ห่วงสุขภาพ ครอบครัวและสังคมจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นตามไปด้วย, ถ้าการเงินไม่สมดุล เราจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้เลย

3. ทำงานบนโต๊ะรก การศึกษาพบว่า คนที่ทำงานบนโต๊ะรกจะใช้เวลาเฉลี่ยครึ่งชั่วโมงต่อวันหรือเจ็ดชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห ์ในการหาของบนโต๊ะ เวลาที่เสียไปไม่ได้เกิดต่อเนื่อง เป็นการใช้เวลาตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อย ถ้าสังเกตผู้บริหารระดับสูงจะพบว่าโต๊ะของเขาจะสะอาดเสมอ

4. พักผ่อนไม่เพียงพอ การศึกษาพบว่า 75% ของคนพักผ่อนไม่เพียงพอ คนส่วนใหญ่จะพักผ่อนได้ปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพ ในเวลาทำงานเราเต็มไปด้วยความเครียด และส่งผลต่อเนื่องให้หลับยาก แต่ถ้าเราได้หลับอย่างมีคุณภาพ เมื่อตื่นขึ้นมาเราจะสดใส และพร้อมที่จะทำงานอีก

5. ไม่ยอมพักเที่ยง หลายคนไม่ยอมพักเที่ยง พยายามใช้เวลาในช่วงพักเที่ยงมาทำงานโดยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น จากการศึกษาพบตรงกันข้าม หลังจากที่เราทำงานไม่กี่ชั่วโมง เราจะรีบทำงานต่อให้เสร็จ ประเด็นก็คือ ผลลัพธ์ที่เราได้จากการไม่ยอมพักเที่ยงมากขึ้นเท่าไหร่ การพักเที่ยงอาจใช้เวลา 15 นาที เป็นการพักผ่อนร่างกายจากการทำงานต่อเนื่อง เพื่อให้ทำงานตอนบ่ายได้ดีขึ้น การทำงานติดต่อกันนาน ๆ ไม่ได้ทำให้เราได้งานมากขึ้นเลย

อ้างอิงจาก http://gotoknow.org/blog/modernmanagement ,บทความโดย Dr.Donald Wetmore สถาบันเพิ่มผลผลิต สหรัฐอเมริกา