ข่าวสาร PCF FA


กิจกรรม หลังรับรางวัลของพวกเรา ช่วงวันที่ 12-17 ตุลาคม 2552

หลังจากที่รับรางวัลในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ทีม FA ได้จัดเตรียมบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ และแสดงความขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีมงานของทุกฝ่าย...อ่านต่อ


รางวัลแห่งความสำเร็จของ Productivity Facilitator

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิต นำเสนอกิจกรรม "เผยแพร่แนวทางการสร้างบุคลากร ด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (Productivity Facilitator: Knowledge sharing)" โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ซึ่งบริษัทปริ๊นเซสฟูดส์ของเราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับมอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้... อ่านต่อ


กิจกรรม Happy workplace

Happy workplace เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานแก่บุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความสุขในการทำงานและในชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม...อ่านต่อ