ยินดีต้อนรับสู่ PCF FA

ประวัติความเป็นมา

ครั้งแรกที่เห็นชื่อโครงการ " สร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร " ใน Website ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ก็รู้สึกอยากเข้าร่วมโครงการนี้มากแต่ดูแล้วเขาทำไมรับน้อยจัง แค่ 20 องค์กรทั่วประเทศ แต่ก็คิดในใจตั้งแต่ตอนนั้นว่า เราน่าจะเป็นหนึ่งใน 20 องค์กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงปริ๊นซ์รายละเอียดโครงการ และใบสมัครนำเสนอผู้บริหาร ผู้บริหารอ่านรายละเอียดโครงการแล้วก็สนใจให้สมัครทันที

หลังจากสมัครไปไม่นาน ก็ได้รับการตอบรับจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า บริษัทของเราผ่านการคัดเลือกรอบแรก (พิจารณาจากใบสมัคร) และจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาวินิจฉัยองค์กรเพื่อคัดเลือก 20 องค์กรอีกครั้ง พวกเราทีมงานทุกคน ก็ตั้งใจว่าเราต้องเป็นหนึ่งใน 20 องค์กรที่ได้เข้าร่วมแน่นอน

ในเดือนธันวาคม 2551 อาจารย์วุฒิพงศ์ บุญนายวา และอาจารย์ฉันทลักษณ์ มงคล ก็ได้เข้ามาเพื่อวินิจฉัยองค์กรของเรา ในวันนั้น อาจารย์ก็ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของเรา และทีมงานของเรา พร้อมกับสำรวจสภาพภายในองค์กรของเรา และให้กำลังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันว่า ขอให้เราโชคดี ได้เป็นหนึ่งใน 20 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

หลังจากอาจารย์กลับไปไม่นาน ก็ได้รับการตอบรับจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า "เราได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร" ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีเพียง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ และบริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด พวกเราทั้งในส่วนของผู้บริหารและทีมงานรู้สึกดีใจมาก และพวกเราตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุด

บริษัทของเราได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อดำเนินงานโครงการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีวิทยากรที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต คือ อาจารย์ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ และวิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต คือ อาจารย์พอฤทัย ปราดเปรียว

กระบวนการคัดเลือกและการแบ่งทีม

บริษัทของเรามีทั้งหมดทั้งหมด 12 ฝ่าย มีทีม PCF FA รวม 16 คน ซึ่งเราต้องการทีมงานที่มาจากทุกฝ่าย เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารข้อมูล และการดำเนินงานตามโครงการของผู้ที่ถูกคัดเลือกต้อง

  • รู้เรื่องงานในฝ่ายเป็นอย่างดี
  • มีกำลังและความสามารถในการขยายผล

จากจำนวนทีม PCF FA ทั้งหมด 16 คน เราได้แบ่งหน้าที่เป็น 2 ทีม

1. Improvement Team

2. Promotion Team